ททท.จัดงานมหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน

ททท.จัดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ที่เขาหลัก

วันที่ 31 พ.ค.65 ที่โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ที่บริเวณหาดเมมโมรี่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา   โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นด้วยการออกแบบการจัดงานเชื่อมโยงพื้นที่ ทั้ง 3 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย กระบี่- ภูเก็ต-พังงา ให้ต่อเนื่องกัน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพที่ต้องการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน 3 จังหวัดนี้ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ต่อด้วยจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2565 และจังหวัดพังงา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนคลื่นเต้นระบำ” ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับไฟประดับรูปทรงปะการังใต้ท้องทะเล ด้วยเทคนิค MUSIC & ILLUMINATION จังหวะแห่งสายน้ำ คลื่นเริงระบำ เกลียวคลื่นมหัศจรรย์ หยดน้ำแห่งจินตนาการ และเกลียวแห่งความสดใส กิจกรรมการเล่นเกมส์ การแสดงดนตรีของศิลปิน ทั้งศิลปินชื่อดัง และศิลปินท้องถิ่น พร้อมอิ่มอร่อยกับร้านเด็ด ดัง และ Food Truck ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศให้เพลิดเพลิน สนุกสนานริมชายหาด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ส่งผลภาคการท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัดและของประเทศไทยโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ จึงเร่งดำเนินกิจกรรมโครงการและออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม ทั้งผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ขนส่ง สายการบิน ร้านค้า ร้านอาหารและภัตตาคาร มัคคุเทศก์ ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลอดทั้งชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศว่าไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะผันผวนไปอย่างไร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะอยู่เคียงข้างท่านเพื่อรวมต่อสู้ ฝ่าฟันวิกฤตไปพร้อมกัน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีท่องเที่ยวไทย  หรือ “Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters” โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยการจัดเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ที่จะเชิญชวนทุกคนได้สัมผัสแสงสีมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลอันดามัน พร้อมทั้งรับชมการแสดง Projection Mapping เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของท้องทะเล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัด สู่การ ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว ต่อไป สร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว”

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า “จังหวัดพังงามีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ซึ่งมี 5 แนวทางที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพังงาระยะเร่งด่วน คือ ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย สนับสนุนกีฬา รักษาความสะอาด และหลังจากที่ได้มีการเปิดประเทศตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เรามีความพร้อมด้านสาธารณสุข และความปลอดภัย ขณะที่สถานประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus กว่าร้อยละ 80 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดพังงาพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเล อันดามัน โดยเลือกจัดที่หาดเมมโมรี่ เขาหลัก แห่งนี้ ซึ่งได้รับการขนานนามเป็น เมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ หรือกระดานโต้คลื่น ด้วยจุดโต้คลื่นหลากหลายระดับที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมีความสนใจเดินทางมาสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดประทับใจที่นี่ รวมทั้งความสะดวกสบายในการเดินทางจากสนามบินเพียงหนึ่งชั่วโมง การเตรียมความพร้อมส่วนของมาตรการต่าง ๆ ที่รองรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวและเข้าชมงานในครั้งนี้”

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว โดยได้เร่งสร้างสรรค์กิจกรรมควบคู่กับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะสามารถมีส่วนช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดศักยภาพหลักในชายฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ พังงา และภูเก็ตให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน เทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ไว้ที่ภาคใต้ โดยการนำเสนอเสน่ห์ของท้องทะเลไทยที่มีความสวยงามระดับโลก หลังจากที่ได้พักฟื้นมากว่า 3 ปี ซึ่ง ททท. มั่นใจว่า เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina ในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ทั้งจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคมนี้

ท้ายนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมและสนุกสนานไปกับงานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ณ หาดเมมโมรี่      จ.พังงา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2565


Scroll to Top

แฉข่าวเด่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า