งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 รำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย

งานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันที่ 14 พฤษภาคม  2565 นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 5 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565 ณ  บริเวณสนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี นายบุญฤทธิ์  สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาดควายไทยและอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกมีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทย ให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สร้างความภูมิใจในอาชีพของตนเองและสืบทอดอาชีพการเลี้ยงควายไทยจากรุ่นสู่รุ่น  ให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่หันมาเห็นความสำคัญกับการผลิตควายไทยคุณภาพทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มของควายไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับควายไทย นิทรรศการแนะนำผลงานจากอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก , พิธีสู่ขวัญควาย  , การโชว์ควายเผือกและควายแคระแสนรู้  และการประกวดควายไทย จำนวน 14 รายการ

ผลการประกวดกระบือ

รุ่นที่ 1  กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย  ส่วนสูงไม่เกิน  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ  “น้ำหนึ่ง”  เหรียญทองฟาร์ม จ.นครพนม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “หน้าหวาน”  จ่าแบงค์ฟาร์มควายไทย ต.ดอนทอง จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ดาหลา”  เรือนไทยควายงาม  จ.อ่างทอง

รุ่นที่ 2  กระบือพื้นเมืองสีดำ   รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้  ส่วนสูงไม่เกิน  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ “เดอะร็อค”  นายนครินทร์  เลิศศิริกรณ์กุล  จ.สระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “บิ๊กแบงค์”  บ้านสปาควายไทย  จ.พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “แสงทอง”  ฟาร์มสุขใจ  จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ 3  กระบือพื้นเมืองสีดำ    รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย  ส่วนสูงมากกว่า  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ   “เพชรมณี”  มะขามเฒ่าฟาร์ม จ.ชัยนาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ทองทิพย์”  ชนะชนฟาร์ม  จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ไข่มุก”  แพรวาฟาร์ม  จ.กาฬสินธุ์

รุ่นที่ 4 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้  ส่วนสูงมากกว่า  140 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ  “มารวยจูเนียร์”  นายคำพูล  โสดา  จ.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ช้างเศรษฐี”  ทุ่งเศรษฐีฟาร์ม  จ.ศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “เก้านคร”  กลมพรรณฟาร์ม  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 5 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ  “ดาวเรือง”  แพรวาฟาร์ม  จ.กาฬสิทธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “เก้ากะรัต”  นายคำนวณ  เทพารักษ์  จ.เลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “น้ำเพชร”  เพชรฐากูลฟาร์ม  จ.นครนายก

รุ่นที่ 6 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ  “ไผ่ทองจูเนียร์”   เพชรปอประจักษ์ฟาร์ม  จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “มหาชน”  นายชัยวิชิต  มะโนศิลป์  จ.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “วู้ดดี้”  อัศวินฟาร์ม  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 7 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 3  คู่  เพศเมีย

รางวัลชนะเลิศ  “งามตา”  รื่นเริงฟาร์มควายงาม  จ.อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “โบว์เงิน”  นายอุดม ปารี  จ.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ดวงใจ”  นายคำนวณ  เทพารักษ์  จ.เลย

รุ่นที่ 8 กระบือพื้นเมืองสีดำ  รุ่นฟันแท้ 3  คู่  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ  “โชคมงคล”  รื่นเริงฟาร์มควายงาม จ.อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ควายล้าน”  ประสบโชคฟาร์มควายไทย  จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “เทพนคร”  คอกจงเจริญควายไทย  จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ 9 กระบือพื้นเผือก รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ “พรฟ้า”  นายวุฒิชัย  แสงลา  จ.อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “เนื้อทอง”  นายปานแดง  ยนขุนทด  จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ดอกแก้ว”  นายปิยะพงษ์  เพียรชนา  จ.กาฬสินธุ์

รุ่นที่ 10 กระบือเผือก รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ   “ช้างเผือก”  นายเชิดศักดิ์  พลเสช  จ.หนองบัวลำภู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “โรนัลโด้”  นายกิตตินันท์  อันทะเกษ  จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “บุญหรั่ง”  น.ส.รัตนติกานต์  บุญแต้ม  จ.ลำปาง

รุ่นที่ 11 กระบือแคระ รุ่นฟันน้ำนม  เพศเมีย 

รางวัลชนะเลิศ   “ข้าวสาร”  ธวัฒน์ชัยฟาร์ม  จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ข้าวปลาย”  ธวัฒน์ชัยฟาร์ม   จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “ถุงเงิน”  ว่าที่ร้อยตรี ชลพรรช  ใจงาม  จ.ตาก

รุ่นที่ 12 กระบือแคระ รุ่นฟันน้ำนม  เพศผู้ 

รางวัลชนะเลิศ “สังข์ทอง”  น.ส.รินทร์ลภัส  ศักดาวงศ์หิรัญ  จ.เลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “ข้าวกล้อง”  ธวัฒน์ชัยฟาร์ม   จ.มหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  “กะปิ”  นายธนทัต  คชวี  จ.พิจิตร

 

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(Grand Champion) กระบือพื้นเมืองสีดำ  เพศเมีย

ได้แก่  “เพชรมณี”  มะขามเฒ่าฟาร์ม  จ.ชัยนาท

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(Grand Champion) กระบือพื้นเมืองสีดำ  เพศผู้

ได้แก่  “โชคมงคล”  รื่นเริงฟาร์มควายงาม  จ.อุบลราชธานี

สุพิณ  พิโลก…


Scroll to Top

แฉข่าวเด่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า